КОНТАКТИ

РУСЕ КЕМИКЪЛС АД

Бул. България, 133
Русе 7009, България
www.ruse-chemicals.bg

Разван Гарбур
Изпълнителен Директор
Phone: +359 82 886 302
Fax: +359 82 886 455

Андреа Астратиней
Финансов Мениджър
Phone: +359 82 886 220

Орлин Атанасов
Главен Счетоводител
Phone: +359 82 886 290

Пламен Александров
Мениджър Производство
Phone: +359 82 886 451
Fax: +359 82 886 455

Антони Иванов
Мениджър Поддръжка
Phone: +359 82 886 452

Специалисти внос/износ:
Phone: +359 82 886 455 Phone: +359 82 886 456
Fax: +359 82 886 455
Email: rositsa.georgieva@orgachim.bg