МИСИЯ

Чрез нашите продукти ние гарантираме удоволетвореността на нашите клиенти и партньори относно качеството на продуктите, гъвкавостта и рентабилността на офертите ни. Нашите бизнес планове, иновации и технологии, използвани в производството, осигуряват постоянен ръст в конкурентността ни на пазара и увеличават стойността на компанията за акционерите и обществото, като постоянно грижеща се за здравето на хората и опазването на природата.ВИЗИЯ

За нашите партньори, клиенти, конкуренти и инвеститори искаме Поликолор-Оргахим да е една от най-ценените и уважавани компании, производители на бои, лакове и анхидриди в Югоизточна Европа. Нашата визия очертава и създава условия за интегриране дейностите на компанията за реализиране на устойчив растеж.