РУСЕ КЕМИКЪЛС АД като фирма, която гарантира качеството на предлаганите химикали, която е отговорна за здравето на хората и опазването на околната среда е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 от TUV NORD CERT GmbH.